Makkelijk lenen & investeren
Vastgoed als onderpand
Van A tot Z verzorgd
Makkelijk lenen & investeren
Vastgoed als onderpand
Van A tot Z verzorgd

Disclaimer van Bufr

Deze website is eigendom van de besloten vennootschap Bufr B.V. (hierna Bufr).

Werkzaamheden Bufr
Bufr beoogt kredietgevers en kredietnemers te faciliteren bij de totstandkoming van een hypothecaire financieringsovereenkomst ten aanzien van commercieel onroerend goed. Bufr bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten en administreert de overeenkomsten. Bufr heeft uitsluitend een bemiddelende rol. Bufr is geen financiële instelling, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Bufr geeft geen (beleggings)advies, doet geen aanbevelingen ter zake het aangaan, overdragen of totstandkomen van een financiering of anderszins.

Gebruik website
Het is niet toegestaan om deze website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bufr. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Bufr spant zich in voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig door Bufr aangevuld, geactualiseerd en/of aangepast. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Bufr niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via internet verzonden worden.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) zijn eigendom van Bufr. Inbreuk is niet toegestaan. Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden bevatten. Bufr heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.