Makkelijk lenen & investeren
Vastgoed als onderpand
Van A tot Z verzorgd
Makkelijk lenen & investeren
Vastgoed als onderpand
Van A tot Z verzorgd

Hoe geef je jouw klant goed advies over rente ontwikkelingen?

Rente is één van de belangrijkste elementen als het gaat om de kosten van een financiering. Het bepaalt tenslotte hoeveel geld jouw klant per maand kwijt is aan de financiering. We weten inmiddels ook dat rente in een korte periode hard kan stijgen en (meestal over een langere periode) ook weer kan dalen. Hoe geef jij binnen deze variabelen nou een goed antwoord op de prangende vraag van jouw klant: ‘Moet ik nog even wachten, of is het beter om nu de rente vast te zetten?’

Blog afbeelding Bufr


Voor de kredietcrisis in 2008

Voor de kredietcrisis in 2008 hadden de banken hier een antwoord op in de vorm van een renteswap. Deze tool werd gebruikt om het renterisico te beheren en af te dekken. Een in beginsel mooi product, maar door de aanzienlijke baten voor de banken eerder een wolf in schaapskleren. Want is er nog sprake van goed advies wanneer de baten van dit product significant hoger zijn dan die van de ‘standaard’ producten? Na vele rechtszaken, waarin dit onderwerp centraal stond, is het antwoord op deze vraag wel gegeven: nee, er is geen sprake van goed advies.

Berichtgeving media

Ondanks dat rentetarieven tegenwoordig op de websites van vrijwel iedere financiële aanbieder te vinden zijn, is het antwoord op de vraag van jouw klant hiermee nog steeds niet te geven. De vraag wordt tenslotte ook gevormd door de vele berichtgevingen in het nieuws. Bijna dagelijks is er wel een bericht te vinden over verwachte (en niet uitgevoerde) verlagingen van de FED en de onlangs uitgevoerde verlaging van de ECB. Dit heeft invloed op de beeldvorming bij jouw klant en schept een verwachting.

I Stock 973096458

Effect op de offerte

Helaas betekent een verandering van de rente bij een centrale bank in de praktijk niet direct een verandering van de rente voor jouw klant. Immers, de grootbanken en financiële instellingen die bepalend zijn voor de offertes die jij uitbrengt, hebben vooral te maken met de tarieven voor hun eigen geldmarkten, zoals bijvoorbeeld de Euribor. De tarieven van de Euribor zijn de afgelopen periode voor de langere termijnen zelfs alweer gestegen. Dat maakt het verhaal richting jouw klant alleen maar lastiger. Terwijl het in het nieuws over renteverlaging gaat, ziet hij op zijn offerte een verhoging van de rente. Natuurlijk spelen er ook nog allerlei andere factoren die de prijs voor de financiering van jouw klant kunnen beïnvloeden, maar het gaat te ver om daar in dit artikel verder op in te gaan.

Conclusie

Een antwoord geven op de vraag van jouw klant of dit het juiste moment is om een financiering aan te gaan, is op basis van alleen de renteverwachting moeilijk te geven. Het is nu eenmaal niet zo zwart-wit te stellen. Belangrijker is de vraag wat de financiering op dit moment toevoegt voor jouw klant. Zet vervolgens de voorwaarden eens af tegen die 0,1 of 0,2% lagere rente. Een goed advies hangt tenslotte altijd samen met het totaalplaatje en de behoeften van jouw klant.

Sparren met één van onze experts?
Wil je eens van gedachten wisselen over dit onderwerp? Of vind je het prettig dat we met je meedenken over een specifieke klantcase? Neem gerust contact met ons op!

Diederik en Berber