Makkelijk lenen & investeren
Vastgoed als onderpand
Van A tot Z verzorgd
Makkelijk lenen & investeren
Vastgoed als onderpand
Van A tot Z verzorgd

Investeren in het cash genererende vermogen van de onderneming

Waarde opbouwen met uw onderneming, hoe kunt u dat het beste doen? Vanuit economisch oogpunt is het investeren in het zogenoemde ‘cash genererende vermogen’ belangrijk. Maar wat als uw vermogen vast zit in het vastgoed?


Wat is cash generend vermogen?
Cash genererend vermogen is het kapitaal van een onderneming dat wordt ingezet voor het creëren van een positieve kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten. Oftewel: er komt meer geld binnen dan dat er uit gaat. Het verbeteren van het cash genererend vermogen kan op verschillende manieren worden bereikt. Bijvoorbeeld door uw bedrijfsvoering efficiënter in te richten, uw kosten onder de loep te nemen of het verkorten van de betalingstermijnen van klanten.


Voorbeelden om te investeren in het cash generende vermogen van uw bedrijf:

  • Het uitbreiden van uw huidige voorraad: u kunt daarmee inkoopvoordeel verkrijgen en ontvangt daarmee een hogere marge na verkoop;
  • Investeren in een nieuwe machine met een hogere productie: daarmee elimineert u de beperkende factor van uw oude machine;


Hoe wordt het cash genererend vermogen gemeten?
Het cash genererend vermogen kan worden gemeten aan de hand van verschillende financiële indicatoren: de operationele cashflow, nettowinst, brutowinstmarge of de vrije kasstroom. Deze indicatoren laten zien hoeveel geld er beschikbaar is, nadat alle kosten zijn betaald (operationele kosten, belastingen, rente en investeringen).


Stabiliteit en groei
Een positief cash genererend vermogen is belangrijk, want dit vormt de basis voor financiële stabiliteit en de groei van een MKB-onderneming. Met voldoende cash genererend vermogen kunnen lopende uitgaven worden gedekt en schulden worden afgelost. Daarnaast biedt het een ondernemer de mogelijkheid om te investeren in nieuwe projecten én het opbouwen van reserves voor plannen in de toekomst.


Investeren in machines en debiteuren voorfinancieren
Dankzij financieringsoplossingen zoals lease en factoring is het voor ondernemers mogelijk geworden om bijvoorbeeld noodzakelijke materiaal (vrachtwagens, machines, etc) te financieren. Of bijvoorbeeld het voorfinancieren van debiteuren. En waar voor deze vraagstukken een oplossing is, zien we vaak dat voor het vastgoed element in een onderneming een standaard bankproduct gebruikt wordt. Net als met uw machinepark of uw voorraad kan uw vastgoed van essentieel belang zijn voor uw bedrijfsuitvoering.

Niet alleen aflossen maar juist dit vermogen inzetten
De financiering van uw pand verdient net zulk maatwerk als de rest van uw onderneming. Niet domweg aflossen totdat deze vrij is van schuld, maar juist dit vermogen gebruiken voor inzet in uw onderneming om door te kunnen groeien. Dit kan al vanaf de start van uw onderneming en gaat door zolang het vastgoed een rol in uw onderneming speelt.

Met Bufr financieren wij uw vastgoed vanaf aankoop tot het vrijmaken van kapitaal wat bij kan dragen aan het cash genererend vermogen.


Voorbeeld

Stel: u heeft een bedrijfsloods met een huidige waarde van € 500.000,- . U heeft het pand bij aanschaf gefinancierd via de bank. Inmiddels heeft u door de jaren heen een groot deel afgelost. Uw huidige schuld, slechts € 125.000,- . Tegelijkertijd speelt er een investeringswens. U wilt twee machines kopen van ieder € 100.000,- . De bank waar u destijds de lening afsloot, zit niet meer zo te wachten op kleine financieringen. Als u dit bedrag bij elkaar wilt sparen, bent u nog wel 5 jaar bezig.

Door gebruik te maken van het opgebouwde vermogen uit uw loods, kunt u met Bufr binnen een zeer korte tijd de machines aanschaffen. Bufr zorgt voor een herfinanciering van uw huidige lening. Daarnaast verstrekt Bufr u de gevraagde € 200.000,- . Uw totale schuld is € 325.000,- , daarmee financiert u slechts 65% van de huidige waarde van uw pand en hoeft u niet eens af te lossen. Het stukje meer rente wat u per maand betaald, verdient u snel terug doordat u geen aflossingslasten meer heeft en meer verdiencapaciteit heeft in uw onderneming: het cash genererend vermogen.


Ook gebruik maken van uw opgebouwde vermogen? Bel Bufr: 088 0778 778

Aanvraag indienen


Meer weten?

Heeft u meer vragen? Bekijk dan vooral de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Wij helpen u graag verder. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Cash genererend vermogen