Makkelijk lenen & investeren
Vastgoed als onderpand
Van A tot Z verzorgd
Makkelijk lenen & investeren
Vastgoed als onderpand
Van A tot Z verzorgd

Zeker rendement uit je vermogen halen

Na jarenlang hard werken, een mooi vermogen op de bank. Wil je ook dat het voor je werkt. Voor een mooi rendement denk je al snel aan aandelen of vastgoed, maar dat brengt ook risico's en gedoe met zich mee. Het nieuwe bankieren biedt een alternatief met het investeren in vastgoed hypotheken voor een zeker rendement op je vermogen.

Het nieuwe bankieren

Waar banken met de huidige regelgeving niet meer alles willen en kunnen financieren biedt het mogelijkheden voor nieuwe financieringsvormen. Waar de een wil lenen wil de ander beleggen. Daar kun je elkaar vinden als ondernemer en belegger. Waar vroeger de bank het te lenen bedrag beschikbaar stelde, doe je dat nu als investeerder. Met de bijkomende voordelen als maandelijkse rente, aflossing en het veilige onderpand. De controle, de communicatie, het incasseren wordt allemaal voor je verzorgd. Zo kun je er zonder zelf teveel werk van te hebben een mooi stabiel rendement behalen van zo'n 5 a 7%.


Zeker rendement

Waar beleggen in aandelen en vastgoed risico met zich mee brengt, is beleggen in zakelijke hypotheken een stuk stabieler. Met de fluctuerende aandelenkoersen kan het rendement van aandelen er vandaag goed uit zien, maar kan dat er volgende week weer anders voorstaan. Bij vastgoed geniet je veel meer de stabilitiet maar loop je bij eigen bezit van vastgoed aan tegen huurdersproblematiek en onderhoud. Het beleggen in zakelijke hypotheken neemt de risico's en het gedoe weg met een stabiel rendement en toch zekerheid. Je hebt immers het object als zeker onderpand en ontvangt netjes maandelijks je rendement.


Goed geregelde investering

Maar waar investeer je dan in? In de financiering van commercieel vastgoed van een ondernemer. Een nieuw pand, of de uitbreiding van een pand, of de herfinanciering... Allemaal vastgoedplannen van enthousiaste ondernemers, gescreend, getoetst, getaxeerd door de financiele specialsten van in ons geval Bufr. Dus je weet waarin je investeert. De zakelijke hypotheek van een ondernemer, het vastgoed dient als onderpand voor je investering en de bijbehorende hypotheekakte staat op jouw naam. Elke maand ontvang je rente op je rekening, duidelijk en efficiënt geregeld.


Gegarandeerde investering

En hoe zit het met de garanties? Uiteraard doorloopt elke financiering een uitgebreide toetsing door een financieel adviseur, waarbij de ondernemer, het object en de aanvraag worden getoetst. Zo is elke financierigsaanvraag gewaarborgd. Mocht er in de praktijk toch tegen problemen worden aangelopen dan is er voor de belegger de back-up met een garantie op doorbetaling van rente en aflossing en een procedure bij non-betaling is. Een vaste zekerheid onder elke investering.


Flexibel voordeel

Om optimaal te profiteren van een rendement is een looptijd van 5 jaar aan te bevelen. De basis looptijd bij Bufr is dan ook 5 jaar, terwijl 10 jaar ook tot de mogelijkheid behoort. In sommige gevallen is het echter wenselijk is om de gelden voortijdig terug te ontvangen. Het tussentijds de financiering beëindigen, behoort dan ook tot de mogelijkheden. In dit geval wordt een nieuwe investeerder gezocht voor de lopende financiering. In de opgestelde hypotheekakte is deze overdraagbaarheid opgenomen. Deze flexibiliteit is een belangrijk voorwaarde.


Rendement zonder veel werk

Dus voor een rendement dat voor je werkt, zonder dat je er zelf veel werk van hebt is het zeker de moeite waard om het investeren in zakelijke hypotheken te overwegen. Benieuwd naar meer informatie, bekijk de zekerheden van Bufr.