Makkelijk lenen & investeren
Vastgoed als onderpand
Van A tot Z verzorgd
Makkelijk lenen & investeren
Vastgoed als onderpand
Van A tot Z verzorgd

Ontdek de zekerheden van Bufr

Onbezorgde belegging
Eerste recht van hypotheek
Maandelijkse uitbetaling rente
Loan-to-value maximaal 75%

Onbezorgde belegging met vast rendement?

Wilt u profiteren van zorgeloos beleggen met een vast rendement? Bufr realiseert een belegging met kapitaalbehoud, met de investering in zakelijke hypotheken van commercieel vastgoed. Gedurende de looptijd ontzorgt het team van Bufr u volledig en profiteert u van de zekerheden van Bufr.

Bekijk de zekerheden van Bufr

Met een veilig gevoel investeren dankzij de zekerheden van Bufr

 • Het eerste recht van hypotheek
  Door vastlegging in een notariële akte verkrijgt u het eerste recht van hypotheek op het door u gefinancierde object. Via een door Bufr opgestelde en gecontroleerde hypotheekakte wordt deze zekerheid gerealiseerd. Indien de lener niet kan voldoen aan zijn verplichtingen kunt u het eerste recht van hypotheek inroepen. Het object wordt vervolgens verkocht, waarna u uw geleende geld retour ontvangt.

 • Loan to value (LTV) tot 75%
  De verhouding tussen de hoogte van de lening en de getaxeerde waarde van het object noemen we Loan-to-Value (LTV). Als u bijvoorbeeld € 240.000,- investeert voor een object met een waarde van € 400.000,-, dan bedraagt de LTV 60%. Indien de lener kiest voor aflossing gedurende de overeengekomen looptijd, neemt de LTV jaarlijks verder af.

 • Vaste rente vergoeding
  De hoogte van de rente is vastgelegd voor de gehele looptijd. U bent daarmee verzekerd van een vast rendement.

 • Actueel en kwalitatief taxatierapport
  De taxatiewaarde van het vastgoed is een belangrijk aspect van een Bufr-financiering. Bufr werkt met gespecialiseerde regionale taxateurs die aan de hoogste vakbekwaamheidseisen voldoen. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Taxatie Netwerk. Zo ontvangen wij kwalitatieve en onafhankelijke rapporten, op basis waarvan wij definitieve leensom (LTV) en rente bepalen.

 • Acceptatie door acceptanten van Bufr
  Voordat u een investeringskans krijgt aangeboden is deze inhoudelijk beoordeeld door Bufr. Op basis van het object, de ondernemer, de financiën en het advies van de financieringsadviseur bepaalt Bufr óf en tegen welke voorwaarden de financiering verantwoord is. Hierbij worden bronnen zoals bijvoorbeeld KvK, kadaster, jaarcijfers en IB-gegevens geraadpleegd. Pas nadat deze beoordeling positief is afgerond leggen wij een financieringsaanvraag voor aan potentiële investeerders.

 • Het object is verzekerd
  Voordat wij u vragen een object te financieren controleren wij de verzekeringspolis van het object, alsmede of de premiebetaling correct is uitgevoerd. Vervolgens controleren wij jaarlijks of de premie wordt voldaan.

 • Alle documenten worden door Bufr opgesteld
  De overeenkomsten en hypotheekakte zijn met zorg en in overleg met zowel fiscale- en juridische adviseurs opgesteld, zodat u er zeker van kunt zijn dat alle afspraken goed worden vastgelegd en uw rechten zijn gewaarborgd. Bij iedere financiering worden de stukken door Bufr opgesteld en zorgvuldig gecontroleerd.

 • Vaste betaling van uw rente en aflossing
  Bufr verzorgt de maandelijkse incasso van rente en eventuele aflossing. De lener geeft een incasso-machtiging en Stichting Derdengelden Bufr incasseert op de 21e van de maand de overeengekomen bedragen. Binnen 5 dagen wordt de rente en aflossing aan u doorbetaald, zodat u voor aanvang van de nieuwe maand de bedragen ontvangt waar u recht op heeft.

 • Flexibiliteit looptijd van de lening en liquide maken van uw investering
  Als wij u een financieringsaanvraag voorleggen krijgt u inzage in de gewenste looptijd en de eventuele wens tot aflossen van de lener. De door Bufr gehanteerde looptijden zijn 1, 2, 5 of 10 jaar. Wij begrijpen dat het in sommige gevallen wenselijk is om uw gelden voortijdig terug te ontvangen. Het tussentijds beëindigen van uw financiering is mogelijk. Op uw verzoek zoeken wij een nieuwe investeerder voor uw lopende financiering. In de opgestelde hypotheekakte is standaard opgenomen dat de geldlener akkoord gaat (bij volmacht), zodat een nieuwe investeerder de lening snel en gemakkelijk kan overnemen.

 • Garantie doorbetaling rente
  Indien een maandelijkse incasso van rente niet slaagt, neemt Bufr direct contact op met de lener. Wij gaan dan in gesprek met de lener, zodat de betaling(en) worden hervat. Indien de betaling toch achterwege blijft, garandeert Bufr u voor een periode van drie maanden betaling van de overeengekomen rente.

 • Procedure bij niet tijdige betaling
  Indien er sprake is van niet tijdige betaling, zullen wij een incasso protocol in werking stellen. In het geval dat er helemaal niet betaald wordt, zullen wij namens u uw recht van hypotheek inroepen. De verkoop van het object, onderhands of executair, zal worden uitgevoerd zodat u uw verstrekte lening terug ontvangt. De lener tekent daarnaast altijd privé mee. Als de onderhandse of executaire verkoop onvoldoende opbrengt wordt het resterende bedrag verhaald op de geldlener.
E book investeren mockup 1

Download ons
gratis E-book

Wilt u zich rustig inlezen in wat Bufr voor u kan betekenen? In ons gratis E-book leest u alles over investeren met zekerheid en een aantrekkelijk rendement.

Onze zekerheden en propositie
Wél de lusten en niet de lasten

Investeringskansen in uw mailbox?

U meldt zich aan als investeerder bij Bufr door uw investeringsprofiel in te vullen op onze website. Het vaststellen van uw investeringsprofiel kan ook telefonisch
of middels een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Op basis van dit profiel krijgt u vervolgens passende investeringsmogelijkheden van ons aangeboden.

Heeft u interesse in een investeringskans?
Dan ontvangt u als geregistreerde investeerder een investeringsmemorandum met uitgebreide informatie om de betreffende kans te beoordelen. Geheel vrijblijvend.

Passende investeringsmogelijkheden ontvangen
Gratis en vrijblijvend

Ook investeren met zekerheid?

Investerings-alert

Meld u aan voor onze investerings-alert, dan houden wij u op de hoogte van nieuwe investeringskansen.

Investeringsprofiel

Wilt u zo snel mogelijk en rechtstreeks op de hoogte worden gehouden van passende investeringskansen? Vul dan uw investeringsprofiel in.